Top Stories
Wordpress

TẠO BẢNG DATABASE VÀ SUBMIT FORM BẰNG AJAX TRONG WORDPRESS

WordPress là một công cụ giúp bạn làm một trang web, blog hoặc tin tức cho riêng bạn. Và đây là một trong những CMS tốt nhất bạn có thể...

TẠO THEME WORDPRESS TOÀN TẬP (Phần 3)

Tiếp tục series về cách tạo theme WordPress toàn tập, hôm nay chúng ta sẽ làm những block còn lại mà phần trước chưa làm xong. Chúng ta tiếp...

TẠO THEME WORDPRESS TOÀN TẬP (Phần 2)

1. Cài đặt Starter theme Để tiện cho việc viết theme nhanh chóng thì mình sẽ sử dụng Starter theme. Đây là theme có chuẩn cấu trúc của WordPress...

TẠO THEME WORDPRESS TOÀN TẬP (Phần 1)

1. Yêu cầu Để có thể hiểu và viết được theme wordpress thì bạn cần phải nắm vững được các kiến thức cơ bản về HTML, CSS, PHP và...