Top Stories
Latest Article

BẮT ĐẦU LẬP TRÌNH APP VỚI PYTHON DJANGO (Phần 1)

Trong chuỗi bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một app poll cơ bản (app thăm dò ý kiến).App này gồm 2 phần: Một public site...

5 CÁCH ĐỂ CẢI THIỆN UX TRÊN WEBSITE CỦA BẠN

Theo thống kê của Internet Live Stats, có khoảng 1,757,653,550 trang web trên internet tính đến tháng 3/2020. Có quá nhiều trang web cạnh tranh lẫn nhau trong các lĩnh vực, ngành...

STEP BY STEP CREATING VIRTUAL PRIVATE SERVER (VPS) AND ADD DEFAULT UBUNTU USER IN DIGITAL OCEAN

Prerequisites:You should have basic knowledge about: DigitalOcean Virtual Private Server (VPS) Basic Linux command line ?Step 1: Create a “droplet” in DigitalOcean ($5/month is enough. Choose backup (+$1) if you build...

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

Ta thường nghe nói thành công không phải đích đến, mà là quá trình. Trong việc giải quyết vấn đề cũng vậy, điều quan trọng là kinh nghiệm ta...

SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG NÊN CHỌN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY LỚN HAY NHỎ?

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đặc điểm cũng như sự khác nhau giữa hai loại hình công ty, từ đó có thêm thông tin...

TẠO BẢNG DATABASE VÀ SUBMIT FORM BẰNG AJAX TRONG WORDPRESS

WordPress là một công cụ giúp bạn làm một trang web, blog hoặc tin tức cho riêng bạn. Và đây là một trong những CMS tốt nhất bạn có thể...

TÌM HIỂU VỀ TAILWIND CSS FRAMEWORK

Khi mới bắt đầu code CSS thì các bạn thường code chay, tạo các file CSS rồi style tất cả trong đó, sau đó link vào trang HTML.Khi dự...

TẠO THEME WORDPRESS TOÀN TẬP (Phần 3)

Tiếp tục series về cách tạo theme WordPress toàn tập, hôm nay chúng ta sẽ làm những block còn lại mà phần trước chưa làm xong. Chúng ta tiếp...

TẠO THEME WORDPRESS TOÀN TẬP (Phần 2)

1. Cài đặt Starter theme Để tiện cho việc viết theme nhanh chóng thì mình sẽ sử dụng Starter theme. Đây là theme có chuẩn cấu trúc của WordPress...